Propočet stavby

Propočet stavby se zpracovává ve fázi rozhodování o stavbě, kdy nemáme k dispozici dostatečné množství podkladů a chceme znát alespoň rámcově cenu stavby včetně projektových prací a dalších nákladů. Pro jeho zpracování nepotřebujeme podrobnou projektovou dokumentaci, ale postačí pouze studie.


Rozpočet stavby

Podkladem pro sestavení rozpočtu stavby je projektová dokumentace, technická zpráva, případně popis standardů. Nejprve se spočítá výkaz výměr pro jednotlivé položky stavby a následně se tyto položky ocení jednotkovými cenami. Každý rozpočet se skládá z krycího listu, rekapitulace a samotného položkového rozpočtu. Na základě tohoto dokumentu je také stavba prováděna, kontrolována i fakturována. Rozpočet bývá potřebný i u žádosti o hypotéku na stavbu domu.


Slepý rozpočet

Tento druh rozpočtu je nepostradatelný při výběru dodavatele. Ten by měl vždy probíhat na základě slepého rozpočtu. Každá oslovená firma tak dostane stejné zadání. Pokud investor vybírá zhotovitele pouze na základě poskytnuté projektové dokumentace, ve výsledku se mu dostane směs neporovnatelných nabídek. Každá firma totiž ocení projektovou dokumentaci jinak, a to dle svého uvážení, serióznosti a schopností. Následný výběr podle koncové ceny často ukáže na nejlevnějšího zhotovitele, který ale v reálu nejlevnější nebude. Výběrovým řízením na základě slepého rozpočtu se tedy dají ušetřit nemalé částky.


Výrobní kalkulace

Na základě rozpočtu vám zpracujeme výrobní kalkulaci, ze které snadno zjistíte například to, kolik kterého materiálu budete potřebovat. Tento dokument je vhodný zejména pro stavby prováděné svépomocí, jelikož máte přehled o potřebě jednotlivých materiálů a máte tak lepší pozici při vyjednávání o množstevní slevě.


Cena za zpracování rozpočtu

Cena za zpracování rozpočtu se odvíjí od typu a složitosti stavby a je určena procentem z rozpočtovaných nákladů.


Doba zhotovení rozpočtu a forma dodání

Doba zhotovení rozpočtu závisí na kvalitě předložených podkladů a složitosti stavby. Obvykle se doba zpracování pohybuje v řádu dnů, maximálně týdnů. Rozpočet můžeme zaslat v elektronické podobě (.xls, .pdf), poštou či osobně předat.